TOSHKENT DAVLAT STOMATOLOGIYA INSITUTI HUZURIDAGI DSC.28.12.2017.TIB.59.01 TIBBIYOT FANLARI BO’YICHA FAN DOKTORI (DSc) VA FALSAFA DOKTORI (PhD) ILMIY DARAJALARINI BERISH BO’YICHA ILMIY KENGASH