Institutda 2019 yilda faoliyat olib borayotgan loyihalar:

  1. PZ-20170922215-sonli amaliy grant, «Bachadon giperplastik jarayonlari va ularning birga qo‘shilib kelgan shakillarida yangi zamonaviy va samarali tekshirish, davolash hamda ularninig qaytalinishini oldini olish usullarini takomillashtirish» Loyiha rahbari Sulaymanova N.J..
  2. SS Atex 2018-506 sonli amaliy grant, “Tish-jag‘ tizimi anomaliyalarini rivojlanishini diagnostikasi va prognozlash uchun Cephalopro-dasturini ishlab chiqish”, Loyixa rahbari Murtazaev Saidazim Saidazamovich.
  3. PZ-2017091371sonli Amaliy grant, Yuz-jag‘ sohasida tug‘ma patologiyasi bor bolalarni kompleks reabilitatsiyasida ortodontik davolash samarasini bashoratlash matematik modellarini ishlab chiqish. Loyiha rahbari Pulatova Barno Juraxonovna
  4. Funndamental grant: SSV-035 sonli grant, loyiha mavzusi O‘zbekistonda OIV-infeksiyasining patogenezidagi xemokinlar va xemokin retseptorlarni ishtiroki”. Loyiha rahbari: tibbiyot fanlari doktori, dotsent Azizov B.S.