Girl in a jacket Girl in a jacket

Тошкент давлат стоматология институтида илмий ишларни сифатини ошириш, амалиётга тадбик этишни янада жадаллаштириш ва ёш олимларнинг илмий ишлари давомида вужудга келаётган муаммоларни тезда бартараф килиш максадида Узбекистон Республикаси Вазирлар Махкамаси хузуридаги Олий Аттестацияси комиссияси раиси т.ф.д. профессор Юсупов А.Т. хамда Тошкент Давлат стоматология институти ректори, профессор Ж.А.Ризаев иштирокида йигилиш утказилди. Мухокама мобайнида еш олимлар узларини кизиктирган саволларига жавоб топишди ва мавжуд еш олимлар олдидаги муаммолар жойида бартараф этилди.