Gospital terapevtik stomatologiya kafedrasi

Toshkent davlat stomatologiya instituti