2-son terapevtik yo'nalishdagi fanlar kafedrasi

Toshkent davlat stomatologiya instituti