Gospital ortopedik stomatologiya kafedrasi

Toshkent davlat stomatologiya instituti