Jarrohlik stomatologiya fakulteti

Toshkent davlat stomatologiya instituti