Tanlov kodi, ta'lim yo'nalishi nomiTest sinovi o'tkaziladigan fanlar majmuasiBall
5510400 – Stomatologiya Biologiya 3,1
Kimyo 2,1
Ona tili va adabiyot 1,1
Tanlov kodi, ta'lim yo'nalishi nomiTest sinovi o'tkaziladigan fanlar majmuasiBall

5111000 – Kasbiy – ta’lim

(tibbiy-pedagogika ishi)

Biologiya 3,1
Kimyo 2,1
Ona tili va adabiyot 1,1